Vítejte na stránkách POEMu!

Poradní odbor misijní a evangelizační brněnského seniorátu je služebný seniorátnímu výboru v oblasti evangelizace a misie – viz. Církevní zřízení a řády ČCE. Poradní odbor se uplatňuje v řadě činností - ve vzdělávací, publikační, informační a praktické. Mezi hlavní úkoly patří šíření evangelia jeho praktické uplatnění.

Aktuality

Nový biblický nástroj online.

Na adrese www.bible-online.cz byl spuštěn nový biblický studijní nástroj, který poskytuje přes dvacet různých překladů Bible, pokročilé vyhledávání, komentáře, slovníky a další funkce. Důraz je kladen na jednoduchost a intuitivní ovládání. To vše zdarma a bez nutnosti cokoliv instalovat.

“Přestože je Bible-Online.cz teprve na začátku, již několikrát se mně osobně stala velmi vítaným pomocníkem při četbě i studiu Božího slova. Jako Česká evangelikální aliance podporujeme tento projekt, protože přibližuje Písmo k lidem - věřícím i nevěřícím - a dává jim pomocí internetu příležitost se s ním jednoduše seznamovat nebo ho do hloubky studovat.” říká Tomáš Chvojka, předseda ČEA.

Aplikace je přístupná z internetového prohlížeče, je postavena na moderních webových technologiích a tak může nabízet funkce na úrovni nejznámějších free biblických programů. Umožňuje například jednotlivé biblické překlady zobrazovat vedle sebe ve vzájemně propojených oknech. Text se může zobrazovat formátovaný podobně jako v tištěném vydání. Ve verzích obsahujících Strongovo číslování lze využít i výkladový slovník.

K dispozici je například Český studijní překlad s kompletním poznámkovým aparátem, Bible Kralická, New American Standard Version či Biblia Hebraica. V současné fázi je projekt určen především pro české uživatele, postupně však chceme překládat uživatelské rozhraní do více jazyků a přidávat další překlady Bible, což závisí zejména na získání souhlasu držitelů autorských práv.

Bible-Online.cz je otevřeným projektem. Každý může přispět například novými nápady, propagací, testováním, případně vývojem. Věříme, že tento nástroj bude k užitku všem, kteří chtějí lépe poznat a šířit Boží slovo a tak se podílet na budování Božího království. To je největším a konečným cílem našeho úsilí.

Kontaktní informace
Ing. Jan Šlesinger
Telefon: 731624007
E-mail: slesinger@gmail.com
Web: home.bible-online.cz
Autorem textu je Jan Šlesinger.
Zdroj: www.evangnet.cz

autor článku: Petr Jílek, vloženo: 05.01.2011 8:24:10
Česká křesťanská enviromentální síť.

Česká křesťanská environmentální síť (ČKES) vznikla v létě 2010 jako občanské sdružení pro podporu křesťanské ekologické aktivity a řešení environmentálních otázek v českých církvích.

Cílem ČKES je umožnit církvím v ČR, křesťanským enviromentálním organizacím i jednotlivcům, sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se ochranou životního prostředí a podporovat péči o Boží stvoření.
Naším vzorem a partnerem je Evropská křesťanská environmentální síť ECEN.

Do konce roku bychom rádi zprovoznili informační síť, která by propagovala a propojovala ekologicky zaměřené křesťanské enviromentální projekty, připravujeme projekt ekologické certifikace farních zařízení a v plánu je i publikační činnost na poli ekologicky zaměřených výukových materiálů pro nedělní školy a katechezi (výchova k odpovědnosti k Božímu stvoření). To vše s respektem a ohledem k rozdílným církevním tradicím, ale s také s touhou po ekumenické spolupráci při ochraně Božího stvoření. říká Sandra Zalábová, zakládající člen ČKES a vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví.

Jménem zakládajících členů ČKES,
Marek Drápal a Sandra Zálabová
http://www.ckes.cz

autor článku: Petr Jílek, vloženo: 17.09.2010 9:18:11
správa obsahu statistiky nápověda HTML 4.01 Transitional webmaster